Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2015 / ΩΡΑ: 07:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ