Πρόσκληση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2015 / ΩΡΑ: 10:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ