Π Ι Ν Α Κ Α Σ 23 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 8-5-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2015 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ