Π Ι Ν Α Κ Α Σ 24 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 11-5-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/05/2015 / ΩΡΑ: 08:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ