Τεύχη δημοπράτησης για την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού (03-06-2015) του έργου «Ανάπλαση πηγών περιοχής Μάννας Ξυλοκάστρου» προϋπολογισμού 50.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2015 / ΩΡΑ: 14:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τεύχη δημοπράτησης για την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού (03-06-2015) του έργου «Ανάπλαση πηγών περιοχής Μάννας Ξυλοκάστρου» προϋπολογισμού 50.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΗΓΩΝ-ΜΑΝΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΛΙΚΟ