Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ. 1/2015)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2015 / ΩΡΑ: 09:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ 1-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΕΛΙΚΟ