Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 / ΩΡΑ: 13:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΩΙΖΦ7Λ1-767