ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 / ΩΡΑ: 11:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟π’ αριθµ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι 60 ηµεροµίσθια συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων στις ελαιοκοµικές ̟περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  για …

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ.