ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/06/2015 / ΩΡΑ: 12:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ   ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Προϋπολογισμού 606.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δείτε την αντιστοίχηση ΕΤΕΠ