Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Προϋπολογισμού Μελέτης : Εξη χιλιάδων Εκατόν Πενήντα Ευρω ( Αρ. : 6.150 € ) εκ πιστώσεων ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ