Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»