Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας» προϋπολογισμού 24.565,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2015 / ΩΡΑ: 11:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Διαγωνισμός Η/Υ—