Π Ι Ν Α Κ Α Σ 32 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 15/06/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/06/2015 / ΩΡΑ: 13:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ