Π Ι Ν Α Κ Α Σ 33 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 18-6-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2015 / ΩΡΑ: 12:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ