Π Ι Ν Α Κ Α Σ 35 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 25-6-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2015 / ΩΡΑ: 09:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ