ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2015 / ΩΡΑ: 14:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι με την υπ’αρίθμ 899/22-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 317 Υ.Ο.Δ.Δ./2015) συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου των Ομάδων Α’ και Β’ της ειδικότητας 1 και της Ομάδας Β’ των ειδικοτήτων 2 και 4.
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου βρίσκεται ο τόπος επαγγελματικής τους εγκατάστασης εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες ή μόνιμης διαμονής για τους υπόλοιπους. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983 Β’).
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα τηλέφωνα:
Αργολίδα: 27523 60387, 27523 60387
Αρκαδία: 2713 610150, 2713 610152, 2713 610153, 2713 610154
Κορινθία: 27413 63219, 27413 63222
Λακωνία: 27313 63157, 27313 63254
Μεσσηνία: 27213 61535, 27213 61540