Συγκρότηση επιτροπών για την αξιολόγηση «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Π.Ε Λακωνίας».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2015 / ΩΡΑ: 13:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν επιτροπές διαγωνισμού και ενστάσεων, οι οποίες θα αποτελούνται από 3 τακτικά μέλη και ένα γραμματέα με τους αναπληρωτές τους για την διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας» προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ