Ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας Π.Ε Μεσσηνίας – παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2015 / ΩΡΑ: 15:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, για τα παρακάτω τμήματα: 1)Λαγκάδας-Νομιτσή, 2)Παππουλίων, 3)Γλυφάδας, 4)Φοινικούντας, 5)Καινούργιου Χωριού και 6) Χανδρινού, λόγω της κηρυχθείσας τραπεζικής αργίας και της επακόλουθης αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η ημερομηνία προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετατίθεται στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 πμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται σε εφαρμογή της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης της υπ’ αριθμ. 4466/17-4-2015 διακήρυξης, αρ.διακ. 1/2015.

Μαζί με τις οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Διακήρυξης (4466/17-4-2015) που θα καλύπτουν τις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ