Ανακοίνωση πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/07/2015 / ΩΡΑ: 08:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των πράξεων από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΕΤΜΕΖΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ