Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας – Περιφέρειας Πελοποννήσου που ορίσθηκαν με την αριθ. 88077/32671/30-6-2015 απόφασή μας για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουνίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2015 / ΩΡΑ: 13:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε των πίνακα των εκλογικών τμημάτων από το παρακάτω σύνδεσμο :

32671 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ