ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 / ΩΡΑ: 09:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/2665/01-07-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 7  του Ν.4177/13 και του άρθρου 1  της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/2090/Β/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση «Αγγελόπουλος Γ. Βασίλειος- Εκμετάλλευση περιπτέρου», που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου πλησίον Πανελληνίου είσοδος μώλου  στην Καλαμάτα, επειδή δεν τηρούσε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο είδος «παγωτά».