Π Ι Ν Α Κ Α Σ 36 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 29-6-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2015 / ΩΡΑ: 09:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ