Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Νομού». Προϋπολογισμού: 606.200,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2015 / ΩΡΑ: 10:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Νομού  »  στις 13-08-2015  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10.00 π.μ με τους ίδιους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης , η δε γνωστοποίηση της απόφασης να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφο 2 της Διακήρυξης.

Δείτε το έγγραφο: Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας