Παράταση προθεσμίας για την μεταφορά μαθητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2015 / ΩΡΑ: 20:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν κατεπείγουσας συνεδρίασης αυτής, σήμερα Δευτέρα 24-8-2015, εγκρίθηκε η παράταση του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την   28-8-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  μ.μ.