Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 310.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2015 / ΩΡΑ: 12:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ