Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικού οδοστρωσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2015 / ΩΡΑ: 11:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Υλικό Οδοστρωσίας