Π Ι Ν Α Κ Α Σ 41 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23-7-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2015 / ΩΡΑ: 09:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ