Π Ι Ν Α Κ Α Σ 44 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 31-7-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2015 / ΩΡΑ: 09:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ