Π Ι Ν Α Κ Α Σ 45 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-8-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2015 / ΩΡΑ: 09:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ