Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 13-8-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2015 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ