Π Ι Ν Α Κ Α Σ 48 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 24-8-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2015 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ