Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου στις 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2015

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ SITE