Εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, σχολ. Έτους 2015-2016, για τη μεταφορά των μαθητών με την δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/09/2015 / ΩΡΑ: 13:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σε εφαρμογή της υπ’αρ. Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β1449) όπως ισχύει σήμερα, το με αρ. πρωτ. Οικ..Α-51887/3898/27-8-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και ύστερα από το με αρ. πρ.Φ.27/4699/2015 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας  και το με αρ. πρ.3866/2015 έγγραφο της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, ανακοινώνει εκ νέου λόγω του άγονου της με αρ. πρωτ. 4645/24-6-2015 ανακοίνωσης, ότι προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, σχολ. Έτους 2015-2016,  για τη μεταφορά των μαθητών με την δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ