Καταπολέμηση τρωκτικών στο Διοικητήριο της Π.Ε Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2015 / ΩΡΑ: 13:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 10/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση κλήρων, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας,  στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ