Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2015 / ΩΡΑ: 14:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ