ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2015 / ΩΡΑ: 12:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/3259/9-9-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00(χιλίων) ευρώ, στην επιχείρηση «Κ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ-Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», επειδή στο ιχθυοπωλείο τους που βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας πωλούσαν μαρίδα μικρού μεγέθους, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 50 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (ΦΕΚ/Β/2090/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και της υπ’ αριθ. 1750/32219/19-03-2015 (ΦΕΚ/Β/475/27-03-2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.