ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2015 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-16-17, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 298.906,24 € ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡ.4086/2015 (Α/Α ΣΥΣΤ.12199) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΚ.4086/2015 (ΑΔΑ:7ΦΡ7Λ1-ΒΑΔ),Γ23,26,49,51,52,62,63,78,115,116,198,206,208,209,221,227,230,250 και 268.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση Α/Α ΕΣΗΔΗΣ της αρ.6397/2015 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜ.Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ