ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/09/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2015 / ΩΡΑ: 14:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ