Π Ι Ν Α Κ Α Σ 50 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 4-9-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2015 / ΩΡΑ: 09:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ