Π Ι Ν Α Κ Α Σ 53 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17-9-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2015 / ΩΡΑ: 11:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ