Π Ι Ν Α Κ Α Σ 54 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 24-9-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/09/2015 / ΩΡΑ: 13:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ