Χορήγησης δικαίωματος διέλευσης Δικτύου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών σε τμήμα Ε.Π. Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/09/2015 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Χορήγησης δικαίωματος διέλευσης Δικτύου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών  για υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών σε τμήμα Ε.Π. Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας .σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  ΦΕΚ Β 5/05.01.2012

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ