Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2015 / ΩΡΑ: 14:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπόρείτε να δείτε το κείμενο της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ