ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΗΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/2015 / ΩΡΑ: 14:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εν όψει της επικείμενης, εντός των προσεχών ημερών περάτωσης των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει στους ελαιοκαλλιεργητές τα παρακάτω:
1. Μετά το τέλος των τελευταίων δολωματικών ψεκασμών οι οποίοι είναι σε εξέλιξη, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας παύει να είναι υπεύθυνη για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο και οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη της προστασίας του ελαιοκάρπου.
2. Επειδή οι καταγεγραμμένοι δακοπληθυσμοί είναι κατά περιοχές αυξημένοι και οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για ύπαρξη δακοπροσβολών, συνιστάται στους καλλιεργητές που θα καθυστερήσουν τη συγκομιδή να παρακολουθούν τους ελαιώνες τους και εφόσον διαπιστώσουν προσβολή άνω του 4 -5% να προχωρήσουν σε ψεκασμό με δικά τους μέσα, προσέχοντας να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Θα πρέπει επίσης να τηρηθούν οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος με ιδιαίτερη έμφαση στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής ελαιοκάρπου. Υπενθυμίζουμε ότι για την παραγωγή ελαιολάδου που θα χαρακτηρισθεί ως ΠΟΠ Καλαμάτας απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως και επιτρέπονται μόνο δολωματικοί ψεκασμοί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ