ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2015 / ΩΡΑ: 11:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

 

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/4065/16-10-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 50  της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/2090/Β/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση «ΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΦΟΙΦΑ», που βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας , επειδή διακίνησε ψάρια μικρού μεγέθους προς το ιχθυοπωλείο «Καράγιωργας Κ. – Αθανασόπουλος Ι.» στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.