ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/2015 / ΩΡΑ: 09:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/4101/26-10-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/2090/Β/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση «Δ.ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στο Ρίο Αχαϊας, επειδή διακίνησε μαρίδα μικρού μεγέθους προς το ιχθυοπωλείο «Καράγιωργας Κ. – Αθανασόπουλος Ι.» στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.