Πρόσκληση στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/10/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2015 / ΩΡΑ: 12:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στο παρκάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής 30/10/2015