Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αριθμ. 2297/19.11.2015 με θέμα: «Ματαίωση ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017 και έγκριση των όρων της Νέας Διακήρυξης».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2015 / ΩΡΑ: 09:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ