Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Μεταφορά Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2015 / ΩΡΑ: 13:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ