Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Μεταφορά Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2015 / ΩΡΑ: 13:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ